Privacybeleid

Gegevensverwerking
Grafiteam bv verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens aan Grafiteam bv heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Grafiteam bv, een bestelling bij Grafiteam bv te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Grafiteam bv.

Grafiteam bv gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan Grafiteam bv heeft verstrekt. Als u Grafiteam bv om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Grafiteam bv de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt Grafiteam bv de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Grafiteam bv de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt Grafiteam bv de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met Grafiteam bv gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan Grafiteam bv uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van Grafiteam bv die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@grafiteam.nl.

Om ervoor te zorgen dat de website van Grafiteam bv goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt Grafiteam bv bezoekgegevens van haar website bij. Grafiteam bv gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats. 

Websites van derden
Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. 

Vragen
Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Grafiteam bv uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Grafiteam bv. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven. 

Wijzigingen Privacy Statement
Grafiteam bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.